Michal Halva maluje a kreslí již od dětství. Výtvarné vzdělání získal u prof. M. H. Heindlové, studiem dějin umění, odborné literatury a vlastní intenzivní tvorbou.
 
Od kresby a grafiky přešel ke složité kombinované technice, kdy při využití podkladových materiálů vytváří výrazné struktury v obrazech. Pomocí komplikovaně skládaných jednoduchých prvků dosahuje výrazově zajímavých kompozic. Obrazy jsou plné záhadných stylizovaných figur, šifer, symbolů a znaků a oslovují diváka záhadnou atmosférou výjimečného a nadpřirozeného světa. Halvovy obrazy popouští uzdu lidské fantazii, jsou výzvou k zamyšlení a hledání souvislostí.
 
Je autorem, který mistrně zvládá klasické výtvarné techniky a neustále hledá a zdokonaluje techniky nové a netradiční.
 
Výjimečnost jeho tvorby zaujala i v Japonsku, kde realizoval několik samostatných autorských výstav. Vystavuje také v galeriích v ČR a Evropě. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách po celém světě.
 
 

Miroslav Horníček o Michalu Halvovi

 
Když jsem se setkal s malířem Michalem Halvou a jeho obrazy, hned jsem věděl, že jsem se ocitl tak trošku v jiném světě. A já si myslím, že malování má toto poslání, uvádět člověka do svého světa a od začátku jsem se tiše radoval, protože jeho svět je zajímavej, vtipnej, tak trochu komediální, barevnej, prostě jinej a od umění nemá člověk čekat víc nebo něco jiného, než být obrazy uváděn do světa fantazie a pomalu se podřizovat, zvykat si na něj a zabydlet se v něm.
 
Rád bych, aby Michal Halva dál pokračoval ve svém konání a aby dál roznášel tu radost, která vane z jeho obrazů, protože v dnešním světě to člověk potřebuje. Toto je svět počítačů, techniky, mnohdy šedivej a nesmyslnej, svět moderních pokusů a výstřelků, kdežto Halvovy obrazy mne vedou jinam. Osvobozují mne z té šedi přístrojů a jsem mezi nimi šťasten. Takže jsem rád, že jsem mohl Michala Halvu pozdravit, osobně s ním pobýt, popít červeného vína a popřát mu na další cestu životem a kumštem mnoho dobra.
 
Děkuji a připíjím na zdraví.
 
 

Média

Rozhovor s Jiřím Kamenem pro ČR 3 - Vltavu, pořízený na vernisáži výstavy v Art Gallery Brno
 
 
Veselé malby Michala Halvy z Lesné dělají radost až v Japonsku - článek z měsíčníku městské části Brno-sever
 
Video z vernisáže v ART GALLERY BRNO
 
HRAVOST-tajná ingredience - článek z magazínu Erste IN
 
Michal Halva: Rád balancuji na hranici mezi tragikou a komikou - článek z Moravského hospodářství
 
Cesta je cíl - článek z časopisu Moje země
 
Malíř Michal Halva bydlí mezi obrazy a knihami